Boekrecensie: Adem & Beweging

26 augustus 2023

Herkennen jullie dit? Je leerlingen zijn enthousiast over je ademlessen en willen graag anderen inspireren om ook mee te doen: “Het doet je echt goed hoor!” zeggen ze. “Het is ook echt iets voor jou!” Maar het frustreert ze dat ze nooit kunnen overbrengen wat er nu zo waardevol is aan de ‘ervaarbare adem.’ Dat is op zich niet verbazend, want wil je zonder zelf ervaring op te doen met je verstand begrijpen wat er zo goed is aan de ‘ervaarbare adem’ dan kom je niet ver. Maar in Nederland is er nu een mogelijke oplossing voor dit dilemma. Er is een boek verschenen dat je op weg helpt.
adem en beweging

Een nieuw boek over adem
Sinds kort is er het werkboek voor de adem van Diet Sijmons en Marielle Groenendijk. Sinds ik van Diet hoorde dat ze een boek over de adem wilde schrijven, heb ik ernaar uitgekeken. In het Nederlands bestond sinds lange tijd geen echt ademboek meer op basis van de ademleer van Ilse Middendorf. Het is een bijzonder boek geworden door zijn opzet. Je zou het kunnen doorbladeren als een tijdschrift. Je hoeft het dus niet van voor naar achter door te werken en te beginnen bij oefening 1 en dan zo verder.

Hoe te beginnen?
Begin met plaatjes kijken. Die zijn heel open, vrolijk van sfeer en uitnodigend. Het heeft een hele prettige brede bladspiegel en dat geeft mij meteen lucht. In een zwierig handschrift staan er citaten van bekende adempedagogen die tot nadenken stemmen. Er staan verspreid door het boek bewegingsoefeningen afgewisseld met uitleg over de adem. Zo krijg je ook inzicht in het werken met de adem. Dat heeft onze ratio nodig om zich op gepaste afstand te houden van het ‘werken’ aan de adem. Onze adem heeft een innerlijke wijsheid. Maar ons verstand meent het beter te weten. Helaas werkt het averechts als we niet eerst naar onze adem luisteren.

De adem vrijgeven
Er is door het hele boek veel aandacht voor het vrijgeven van de adem. Dat is een hindernis waar veel beginners mee worstelen, vaak zonder het zich te realiseren. En gevorderden beseffen maar al te goed hoe de wilskracht ons in de weg kan zitten bij het ervaren van adem en beweging. Zo wordt Veening geciteerd: “Ademen is een overgave, niet een willen doen.” En natuurlijk is Ilse Middendorf in dit boek prominent aanwezig, zowel expliciet als impliciet.

Ik hoop van harte dat dit boek een bijdrage gaat leveren aan de verspreiding van het werken met de ervaarbare adem in Nederland. En wie weet, ook nog daarbuiten.
Om het boek te bestellen, klik hier.

‹ Vorig bericht Overzicht