Improviseren – hoe doe je dat?

16 oktober 2017
Borg Diem Groeneveld

Borg Diem Groeneveld

Als je als groep wilt improviseren, hoe pak je zoiets dan aan? Je moet gewoon beginnen: zing één toon, begin met ritme, speel met een woord, herhaal een motief, waar je maar zin in hebt.
En dan luisteren: wat hoor ik? Wat gebeurt er? Waar gaat het heen?
En als het dan uitgeklonken is, erover napraten. Wat is je opgevallen? Was iedereen eensgezind of waren er strijdende partijen? Wat heb jij bijgedragen? Voerde je de boventoon of droeg je de grondtoon? Zocht je harmonie met de anderen of zocht je de tegenstem? En hoe werkte dat? En dan komt de spannendste vraag: En hoe nu verder?

Je kunt er met elkaar voor kiezen om bij de volgende improvisatie aandachtspunten mee te geven:

  • “Laten we eens allemaal op harmonie letten.”
  • “laten we eens alleen hele lage klanken gebruiken.”
  • “Deze improvisatie laten we heel veel stiltes vallen.”
  • “We gaan proberen heel hard maar soms ook heel zacht te zingen.”

Het is altijd weer spannend om te zien hoe zulke voornemens aflopen. Is het geslaagd? Zijn we tevreden? Lukt het om erop te letten? Leren we er zo iets van? Of moeten we de opdracht nog verder verfijnen?

En bij een volgende improvisatie natuurlijk de teugels weer laten vieren en horen wat er gebeurt. Kunnen we (met het geleerde) terug naar open en onbevangen met elkaar zingen, spontaan reageren en met aandacht voor allen die klinken?

Als je improviseren serieus neemt, is het net zo gecompliceerd als componeren. En wel zo spannend.

Lees verder over ‘Zalig Zingen’
een improvisatiegroep op zondagmiddag in Centrum de Roos

Lees over vormen van improviseren in mijn boek ‘Stem en Boventonen.’

‹ Vorig bericht Volgend bericht › Overzicht